הרה"ג אפרים קורנגוט שליט"א מחשובי הת"ח שצמחו בבית מדרשנו אשר שמו הולך לפניו ביישום ההלכה בחיים המודרניים, חיבר – בסיוע חברי המכון – ספר שהינו אקטואלי ביותר לרבבות יהודים המבקשים לכלכל את מעשיהם ע"פ ההלכה והוא: דיני הבית המשותף.

הספר דן בבהירות ובפסקים ברורים בשאלות כמו תוקף סמכותו של ועד הבית, דרכי קביעת התשלומים, שיפוצים של הבנין, המקלט כרכוש משותף, הסקה, מעלית, מרפסות, מקומות חניה, סכסוכי שכנים, בר מצרא וכו'.

אנו רואים זכות בקידום המחקר ההלכתי ויישומו בשאלות שהזמן גרמן.