ספר זה הינו פרי הניסיון של אחד מבכירי בוגרינו הרב דר' שלמה גליקסברג שכיהן כרב בקהילת ניצנים בירושלים.

בשנות כהונתו נשאל שאלות רבות בהלכה ובמרוצת השנים כתב אותם והרחיב אותן תוך עיון במקורות חז"ל וספרות הפוסקים. כעת שהתשובות הפכו לספר שו"ת רצונו להוציא לאור את החומר המעניין הזה – ולעיתים אף מרתק – במסגרת המכון בו למד והשתלם.

אריאל שמח להיות לו לאכסניה של תורה הואיל והמחבר/חוקר ראוי, והתוכן חשוב לעולם התורה והרבנות כאשר מתוכו אפשר להבין את האתגרים שבפניהם ניצב רב צעיר בקהילה חשובה ומגובשת.

הרב דר' שלמה גליקסברג שליט"א נבחר לפני תחילת תשע"ה לשמש כרב קהילת המזרחי בדרום אפריקה וכראש הכולל המקומי. בימים אלה אנו עומדים להוציא לאור את הכרך השני של שו"ת ניצני ארץ.