הינו ספר שו »ת העוסק בשאלות שנשאלו – הלכה למעשה – ע »י ציבור של מוקירי תורה, לגאון הגרז »נ גולדברג שליט »א בבית ההוראה של מוסדות אריאל.

השאלות העוסקות בד’ חלקי ה »שולחן ערוך » בנושאים, כמו: נסיעה של רופא בשבת לבית החולים, או חולי ציליאק שאינם אוכלים מוצרים המכילים גולטן, ורצונם לברך ברכת המזון, אע »פ שאינם אוכלים לחם – ועד קניית בגד חדש בתשעת הימים ושימוש בפלטה חשמלית בשבת – כאשר יש בה כמה דרגות חום.

שאלות נוספות לדוגמא: הפשרת בשר במיקרוגל לפני מליחתו; ביקור בגן הבהאים בחיפה; הובלת חתן וכלה לחופה ע »י הורים גרושים שנישאו שנית; נישואי אשה שאביה גוי; שו »ת במי שהתפטר ממעבידו ומתחרה בו באותו איזור; דין כסף שנמצא במכונת שתיה.

כאמור, השאלות נשאלו לרב ז.נ. גולדברג בבית ההוראה, והוא השיב בו במקום. התשובות נערכו בהמשך בהרחבה על-ידי תלמידיו הרבנים: נח לנדסברג ויאיר לרנר בסיועם של חוקרי המכון האחרים.