מכון אריאל הינו מוסד בעל מוניטין לא רק במחקר והוצאת ספרים אלא גם מפורסם ומוערך כבית מדרש יוקרתי להכשרת רבנים ודיינים.

בארץ ובעולם היהודי המכון מזוהה כבית יוצר לנשמת האומה בתחום הכשרת מנהיגות ראויה לעם ישראל.

במוסד פועל "מרכז השו"ת בהלכה" המשיב לשאלות מהארץ ומארצות תבל, וחברי בית-המדרש וחוקרי המכון בהנחייתם של מרן הרב שאר-ישוב כהן, הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג והרה"ג יעקב ורהפטיג משיבים לשאלות בהלכה.

למעשה אפשר לדבר על סדנא אמיתית של מחקר תורני הלכתי המתמקד בשו"ת מתוך ראיה מלומדת של עומק העיון והדין, מגוון הדעות ואיסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא כדי להגיע לאמיתה של תורה ותשובה הלכתית מוסמכת.

החלטנו שזה אינטרס לאומי לטובת כלל הציבור שהחומר היקר הזה לא ישאר ב-ד' אמותיו של בית המדרש אלא יפורסם במסגרת של שו"ת קבוע בספר ורבים יוכלו לעיין בו וללמוד ממנו. חלק א' שיצא לאור בניסן תשע"א התקבל בתשואות-חן, הן בארץ והן בתפוצות. ועל כרך ב' שיצא לאור בכסלו תשע"ד רבים וטובים גמרו עליו את ההלל.

לאור האמור לעיל חוקרי המכון בסיוע חברי בית המדרש עורכים את החומר, משלימים מקורות ומפתחים עוד את יריעת המחקר ההלכתי של הכרך השלישי של שו"ת אריאל, אמור לצאת לאור לקראת חג השבועות תשע"ה.