חיבור מיוחד מתוך כתבי הרב הנזיר זצ"ל ובו יחסו למלחמה ולשאיפת השלום וכן מובאת בה עמדתו בנוגע לגיוס בחורי ישיבות.