דברי מבוא למגילת שיר השירים מתוך שיעורי הרב שאר ישוב כהן שליט"א על מדרשי שיר השירים.