מאמריו של הראי"ה קוק בנושא הצמחונות כפי שנערכו על ידי תלמידו, הרב הנזיר זצ"ל. בקובץ ישנם הסברים מעמיקים לסוגיית הכשרות, הרעיונות המוסריים העמוקים העומדים מאחורי איסור בשר וחלב, הסיבה להיתר לאכול בשר בכלל, אף שהדבר לא אידיאלי מבחינה רוחנית ומוסרית.