יסודות אמונת ישראל ע"פ הכוזרי.
פרקי מבוא של הרב הנזיר לביאוריו לספר הכוזרי ומאמר ראשון בספר הכוזרי עם ביאוריו.
מובא גם מבוא אחד גדול ומשמעותי מכתי"ק של הרב הנזיר שלא נדפס בכרכי "הכוזרי המבואר".
חלק מן המבואות מובאים בצדו השני של הספר גם בתרגום לאנגלית.