קובץ ובו ארבעים וארבעה הדרנים – סיומי מסכתות, שכתב הרב הנזיר זיע"א.