פרקים בנושא גאולה ומשיח שכתב הרב הנזיר זיע"א וזכה להוציא לאור עוד בחייו, בתוספת מאמרים מגדולי ישראל בנושא "שלושת השבועות".