שרשרת מכתבים, הנמשכת לאורך עשרות שנים, בין הרב הנזיר לרצי"ה קוק. הספר שופך אור על המתרחש "מאחורי הקלעים" בסביבתו המשפחתית והתורנית של הראי"ה קוק זצ"ל. מן המכתבים מבצבצת התמסרות משותפת של שני תלמידיו לתנועת התחייה הלאומית-הרוחנית של עם ישראל, שזורה בקשר נשמתי-אישי יוצא דופן. בירורים מחשבתיים עמוקים של שני ענקי הרוח ושאלות מעשיות העומדות על הפרק בעת הקמת תנועת 'דגל-ירושלים', הדפסת ספרי הראי"ה זצ"ל והקמת ישיבת 'מרכז-הרב'. כל אלה על הרקע ההיסטורי של מלחמת העולם התהליכים ההיסטוריים הכבירים המתחוללים בעת החדשה, כפי שהשתקפו בעיניהם של שני ממשיכי דרכו של הראי"ה קוק זצ"ל. לספר מצורף אוסף תמונות עשיר של הרב הנזיר והרצי"ה.