במשך שנים רבות לימד הרב הנזיר זצ"ל שיעורים בספרו המיוחד של הרמח"ל, קל"ח פתחי חכמה המהווה הקדמה, מבוא וסיכום לתורת האר"י ז"ל. הרב הנזיר היה קשור מאוד לתורת הרמח"ל ולדמותו, וכתב בספרו "קול הנבואה": "רוחו של רמח"ל שרויה על התקופה האחרונה בישראל, לכל זרמיה, וכן על דורנו והדורות הבאים. עלינו ללמוד קל"ח פתחי חכמה… בייחוד בדורנו זה, דור התחלת הגאולה, משאת נפש רמח"ל".