הרב הנזיר לימד שיעורים בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי במשך שנים רבות לתלמידי ישיבת מרכז הרב. בשלושת הכרכים של החיבור מובא ביאורו המבוסס על שיעורים אלו: כרך א – שיעורים על מאמר ראשון ושני בספר הכוזרי, כרך ב – שיעורים על מאמרים שלישי ורביעי. כרך ג ואחרון – שיעורים על מאמר חמישי. נוסח הכוזרי הוא בתרגום רבי יהודה אבן תבון ז"ל על פי דפוס ויניציאה ה'ש"ז כפי שהורה הרב הנזיר למסדרי כתביו בצוואתו.