פרקים מיומנו האישי, שחלקם רואים אור לראשונה, חושפים טפח של קדושה, גאונות ומסתורין מחייו של הרב הנזיר. צימאון לנבואה וגילויים רוחניים, לבטים אישיים והתמסרות מלאה לרב קוק זצ"ל, 12 שנות פרידה מארוסתו, נזירות וצמחונות, התבודדות במדבר יהודה, הקמת ישיבת מרכז-הרב, ייסוריו ביצירת דרכו הייחודית על רקע מלחמת העולם והקמת המדינה. הצצה נדירה לתוככי עולמו של יחיד ומיוחד שלא חשש מן המוות ומילותיו האחרונות היו: יבנה המקדש. ספר חובה לבאים בשערי 'ההגיון-השמעי'.