כוס תנחומים

תנחומינו הכנים לידידינו היקרים והנכבדים
מרת רות מוריס, וכל המשפחה הנכבדה
על הסתלקותו לשמי רום של האיש הדגול, מראשי יהדות אנגליה
ידידנו הקרוב משכבר הימים, אוהב ישראל

 ז"ל Mr. Conrad Morris

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ובהמשך דרכו הנשגבה תמצאו ניחומים

הרב שאר-ישוב כהן, נשיא אריאל                                    הרב דוד טבצ'ניק, מנכ"ל