אריאל – מפעלי תורה,  יהדות וחברה בישראל

The Ruth and Conrad Morris Professional Training Institute

מרכז ההשתלמויות ב"אריאל"

שמחים להודיע בזאת על פתיחת הקורס ללימוד מעשי

לפענוח כתבי יד עתיקים


  • התפתחות הכתב – פליאוגרפיה
  • סדנאות להכרות וקריאת כתבי יד
  • מחכמי ספרד ומרוקו
  • מנהגי חתימות
  • ועוד

הקורס, בהשתתפות בכירי המומחים בתחום

יתקיים בבית אריאל – ירושלים

תעודות אישור יוענקו בגמר הלימודים לאחר מבחנים


הפתיחה בסייעתא דשמיא, ביום שלישי י"ט בסיוון תשע"ד (17.6.2014)

בשעה 17:00