האסיפה הכללית של מוסדות אריאל בירושלים בנשיאותו של הגאון הרב שאר ישוב כהן שליט"א בחרה בחודש מר חשון התשע"ד הנהגה מחודשת להנהלת המוסדות.

באסיפה הכללית נמסרה סקירה מקיפה על ידי מנכ"ל המוסדות הרב דוד טבצ'ניק על הפעילות הענפה של מוסדות אריאל, הן בכוללים להכשרת דיינים ורבנים, הן בהשתלמויות במקצועות הקודש עבור הציבור המעוניין להשתלב במעגלי העבודה, הן במחקר התורני המתרחב והוצאת הספרים של ספרי יסוד בהלכה והגות, הן בימי העיון לרבני ישראל ובכל יתר הפעילות של המוסדות.

מר אליעזר שפר העלה על נס את ההצעה למינויו של הרב יונתן קראוס כמשנה ליו"ר וכממלא מקומו, בכך המוסד קובע המשך לפעילות רבת השנים של אריאל והישגיו החשובים בהקמת דורות של רבנים ודיינים בארץ ובתפוצות.

להלן רשימת חברי ההנהלה לשנת תשע"ד – תשע"ה

הרב שאר – ישוב כהן – יו"ר- נשיא המוסדות
הרב יונתן קראוס – משנה ליו"ר, וממלא מקומו
הרב ברוך פכטר – סגן יו"ר
הרב בנימין א. פרל – סגן יו"ר
הרב יוסף טולידאנו – גזבר
מר יצחק בן ארי – חבר
הרב אברהם בן נון – חבר
הרב יוסף הראל – חבר
הרב בנימין וולפיש – חבר
הרב יאיר לרנר – חבר
מר הנרי קלאוזנר – חבר
עו"ד אבישי קראוס – חבר
הרב משה ראוכברגר – חבר
הרב הלל רייכל – חבר
מר ערן שטאובר – חבר

הרב דוד טבצ'ניק – מנכ"ל המוסדות

הנהגה מחודשת למוסדות אריאל

הנהגה מחודשת למוסדות אריאל