מפעל רש"י השלם מהווה מסגרת כוללת לסדרה של מחקרים תורניים בתחום פרשנות רש"י למקרא. המחקר מקיף את רוב היבטי העיון והחקירה ביצירת רש"י על המקרא: מקורות, נוסחאות, פרשנות ופירושיו למקראות. המחקר נחשב כמהפכה אמיתית בהבנת רש"י לתורה.

המחקר מתמקד בגילוי המקורות ששימשו את רש"י בפירושו ובעיון בהם. כנספחים מובאות הנוסחאות של שלוש מהדורות הדפוס הראשונות ולקט פירושי רש"י למקרא שלא במקומם. מחקר המקורות העומד במרכזו של הספר הוא אנציקלופדי בהיקפו ויסודי בעומקו.

במשך הדורות, מאז נתחבר פירוש רש"י לתורה במאה ה – 11, ראו בו את גולת הכותרת של הספרות הפרשנית היהודית הקלאסית. עד מהרה הפך לספר יסוד, המלווה את עם ישראל תוך שהוא מעשיר את תרבותו, מעמיק את תודעתו המקראית ומגבש בכך את זהותו ההיסטורית.

הרב שאר ישוב כהן שליט"א, במבואו לכרך השני, כתב: "בירור מקורותיו של רש"י בקונטרסיו ובפירושו ישפוך אור חדש על שיטתו ודבריו. בירור המקורות מהווה כלי ראשון במעלה להבנת הדברים ומעורר להעמקת ההגות במקרא על פי דברי חז"ל. בירור המקורות פותח שערים לבירור פשוטם של מקראות, להסבר מדרשים, המכוון לעומק הפשט".

עד עתה הושלמה הוצאת חומש בראשית ושמות (ס"ה 7 כרכים), ובנוסף יצא לאור הספר מונחי רש"י.
כעת שוקדים במרץ על הוצאת חומש ויקרא.

הרב שאר ישוב כהן והרבי מליובאוויטש משוחחים על מפעל רש"י השלם

בסרטון הבא ניתן לראות את הרב שאר ישוב כהן, נשיא מוסדות אריאל, בביקור קצר אצל הרבי מליובאוויטש. במהלך הפגישה הרבי מאשר שקיבל את ספרי רש"י השלם בהוצאת המכון, ומאחל לרב שאר-ישוב הצלחה רבה.