לפני מספר שנים נוסד באריאל המכון הירושלמי – תלמודה של ארץ ישראל, במגמה להוציא לאור עריכה מחודשת לתלמוד הירושלמי, בגישה תורנית מדעית.

מדובר על מחקר מקיף, הכולל:

ליבון ובירור הגרסא המדויקת על פי כתבי יד והדפוס הראשון, מובאות בדברי הראשונים ומקבילות בספרות חז"ל.

חבור הכולל בירור ותרגום הלשון, בירור מושגים, השוואת הסוגיות המקבילות בבבלי, הארת המשותף לשניהם והייחוד של הירושלמי.

הפרוש הוא יסודי, עממי ועשיר. יש בו שילוב מדעי ועוסק גם בעיון ובגרסאות השונות וגם ה במושגים לשוניים הייחודיים לירושלמי, המקנים הבנה מורחבת של מושגיו.

המסכתות הן מאירות עיניים, בעלות גישה ידידותית ואסטטית.

מחקר זה משליך אור חדש וראיה מחודשת, ראיית תורת ארץ ישראל כשיטה הלכתית, אמונית פילוסופית שלמה, השונה באופן מהותי מהתלמוד הבבלי.

את העבודה מרכז הרב אברהם בל"ס שליט"א. עד עתה ראו אור המסכתות: תעניות,מועד קטן וראש השנה, וכעת שוקדים על מסכת שקלים.

בנוסף לעבודה בהוצאת המסכתות, מתקיימת פעילות מחקרית והוצאה לאור של ספרים נוספים, כגון אורות הירושלמי, העוסק בקווים חינוכיים ורוחניים הבאים לידי ביטוי בירושלמי והמגלים רובד מיוחד שהוא הבסיס העמוק למחשבה התורנית לאומית בארץ ישראל.