הרב יוסף טולידנו נבחר כגזבר כבוד ומר מני קלאוזנר כיו"ר הנהלת העמותה. עם החברים החדשים של מוסדות אריאל נמנים: הרב אליעזר וייס – הרב של כפר הרא"ה והרב דוב קפלן – רבה של קיסריה.

האסיפה הכללית של מוסדות "אריאל" בירושלים בנשיאותו של הרה"ג הרב שאר ישוב כהן שליט"א, בחרה השבוע את המוסדות המנהליים לשנתיים הקרובות, תוך הדגש על צירוף חברים חדשים מקרב הבוגרים והמסמכים לרבנות ולדיינות של מוסדות "אריאל".

באסיפה הכללית נמסרה סקירה מקיפה של המנכ"ל הרב דוד טבצ'ניק על הפעילות הענפה והמתחדשת של מוסדות "אריאל" הכוללים: בית מדרש לרבנים ולדיינים, תוכנית

הרב יוסף טולידנו, מר אליעזר שפר, הרה"ג הרב שאר ישוב כהן ורב דוד טבצ'ניק (צילום: אליעזר שפר)

הכשרה למוסמכי כשרות מטעם הרבנות הראשית לישראל, תוכנית השתלמות לרבני קהילות מצרפת והוצאתם לאור של ספרי יסוד בהגות ובהלכה.

בדבריו עמד אליעזר שפר על החשיבות המיוחדת של ימי העיון לרבני ישראל המאורגנים על ידי הרב דוד שפירא פעמיים בשנה ומשתתפים בהם מרבית הרבנים המכהנים בקודש ומהווים מקור חשוב להשפעה רבנית.

לאחר בחירתו מחדש ובכבוד של הרה"ג הרב שאר ישוב כהן שליט"א כנשיא של מוסדות "אריאל", תוך ציון ההישגים החשובים של מוסדות "אריאל" בהקמת דורות של רבנים ודיינים בישראל ובקהילות היהודיות ברחבי העולם. נבחרו מר אליעזר שפר ומר איזי ליבלר כיו"ר עמיתים של מועצת מוסדות "אריאל".

הרב יוסף טולידנו נבחר כגזבר כבוד ומר מני קלאוזנר כיו"ר הנהלת העמותה. עם החברים החדשים של מוסדות אריאל נמנים: הרב אליעזר וייס – הרב של כפר הרא"ה והרב דוב קפלן – רבה של קיסריה.