• Ptchy cocma (Small)

פתחי הפרדס על קלח פתחי חכמה

במשך שנים רבות לימד הרב הנזיר זצ"ל שיעורים בספרו המיוחד של הרמח"ל, קל"ח פתחי חכמה [...]

  • Zco shcina (Small)

זכו שכינה ביניהם

בספר "זכו שכינה ביניהם" נפרשת הגותו של הרב הנזיר בהסבר הנושאים השונים הקשורים לזוגיות: אהבה, [...]

  • הכוזרי המבואר

הכוזרי המבואר

הרב הנזיר לימד שיעורים בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי במשך שנים רבות לתלמידי ישיבת מרכז [...]

  • 3Emonot vedeot (Medium)

דרך אמונה על אמונות ודעות לרס »ג

סדרת הספרים בת שלושת הכרכים הנקראת "דרך אמונה" (עד כה יצאו לאור שני כרכים), כוללת [...]

  • משנת הנזיר

משנת הנזיר

פרקים מיומנו האישי, שחלקם רואים אור לראשונה, חושפים טפח של קדושה, גאונות ומסתורין מחייו של [...]

  • קול הנבואה

קול הנבואה

גולת הכותרת ביצירתו המופתית של הרב הנזיר הינה ספרו המונומנטאלי "קול הנבואה", בו מבאר ומבסס [...]

  • חזון הצמחונות והשלום

חזון הצמחונות והשלום

מאמריו של הראי"ה קוק בנושא הצמחונות כפי שנערכו על ידי תלמידו, הרב הנזיר זצ"ל. בקובץ [...]

  • אשרי תמימי דרך

אשרי תמימי דרך

הערותיו של הרב הנזיר למזמור קיט בתהלים.

  • מה יפית ומה נעמת

מה יפית ומה נעמת

דברי מבוא למגילת שיר השירים מתוך שיעורי הרב שאר ישוב כהן שליט"א על מדרשי שיר [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב