מכון הארי פישל

הגרעין מסביבו נרקם "אריאל" הוא מכון הארי פישל לדרישת התלמוד ומשפט התורה, שנוסד בסוף שנת תרצ"ב (1932 למניינם), ע"י הנדיב הידוע ר' ישראל אהרן פישל זצ"ל מניו-יורק, ביוזמתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל.

המטרה הייתה יצירת מוסד תורני עליון בו ישתלמו בחירי בוגרי הישיבות הגבוהות מכל המגזרים והעדות ומכון מחקר תורני.

משך כל השנים הוכיח המכון שהוא מוסד מיוחד במינו שלא היה כמותו בישראל בשום זמן מן הזמנים, ובמרוצת השנים הכשיר דורות של דיינים, רבנים ומורי הוראה מובהקים היושבים על מדין בכל קהילות ישראל.


הנחת אבן הפינה לאריאל

לפני כ 35 שנה, תמורות הזמן הביאו לנחיצות לייסד את אריאל מפעלי תורה, יהדות וחברה בישראל, המאגד בתוכו שורה של מוסדות להשתלמות תורנית ומפעלי מחקר תורניים שהסתעפו בהשראת מכון הארי פישל לדרישת התלמוד ומשפט התורה.

מטרת אריאל לבנות גשר בין עולם התורה והחברה הישראלית בת זמננו, להעמיק שורשים, להכשיר מנהיגות רוחנית, ליזום ולפרסם עבודות מחקר, להכשיר את הרבנים והדיינים של האומה, לקדם מוסדות חסד ולהפיץ תורה בעם, בארץ ובתפוצות.

שאיפתנו הינה להעמיד דור של גדולי תורה ומנהיגים רוחניים בעלי שיעור קומה, מעוף וחזון, העונים לאתגרי הדור ולצרכי השעה.

הרב שאר ישוב ומנחם בגין

לא מקרה הוא שבוגרי אריאל ממלאים תפקידים מרכזיים בהנהגה הרוחנית של האומה, בארץ ובתפוצות.

חלק נכבד מדייני ישראל הם בוגרינו, בין רבני הערים, הישובים והשכונות בולט מספר התלמידים של אריאל. בכל הפזורה היהודית, מורגש חותמם של בוגרי המוסדות שלנו.