הנהלת מוסדות אריאל

חברי ההנהלה (בסדר אלפאביתי)

הנשיא  – הרב שאר ישוב הכהן
יו"ר – הרב יונתן קראוס
מנכ"ל – הרב דוד טבצ'ניק
יו"ר כבוד – מר מני קלאוזנר

מר יצחק בן ארי
הרב אברהם בן נון
מר איתן וואך
הרב בנימין וולפיש
הרב יוסף טולידאנו (גזבר כבוד)
הרב יאיר לרנר

מר משה ענתבי
הרב ברוך פכטר (סגן יו"ר ההנהלה)
מר אליעזר פרל (סגן יו"ר ההנהלה)
מר הנרי קלאוזנר
עו"ד אבישי קראוס
הרב משה ראוכברגר
הרב הלל רייכל
מר ערן שטאובר

ועדת ביקורת

הרב אהרן גולמן

מר יהודה לוזַן

המועצה הציבורית

יו"ר – מר איזי ליבלר

יו"ר עמית – מר אליעזר שפר