השתלמויות

/השתלמויות

השתלמויות וקורסים

The Ruth and Conrad Morris Professional Training Institute

"ב'אריאל' משתדלים לעשות כל דבר שיכול לעצב נכונה, תורתית, את חיי האומה…
'אריאל' מנסה לספק, לתלמידים ולאנשים מן החוץ, כלים שיוכלו להתמודד אתם בדרכי החיים"

צפו ברב אורי אזרחי מספר על מערך הקורסים וההשתלמויות של אריאל

"אריאל" פועלת ליצור את כלים שיאפשרו לבני התורה לא להתנתק מלמודם, ומאידך למצוא אפיקי התפרנסות מגוונים. במסגרת זו מתקיימים בתי מדרש ללימודי תעודה המעניקים ידע, מיומנויות ומקצוע המאפשר לרבנים להשתלב במעגל העבודה ולהתפרנס בכבוד תוך עיסוק בנושאים תורניים ומבלי להפסיק את לימודיהם:

 • רבני קהילות
 • מגשרים [בסיסי, משפחה, פרקטיקום]
 • משגיחי כשרות
 • משגיח כשרות סגן שף
 • טוענים רבניים
 • שחיטה
 • כשרות ארבעת המינים
 • מכון למנהיגות רוחנית
 • השתלמויות רבנים
 • סופרי סתם
 • שמאות יודאיקה
 • שעטנז
 • תורת הנאום
 • ועוד

יש לשים לב להודעות -המתפרסמות כאן באתר ו/או מעל גבי לוחות המודעות ו/או בעיתונות הרלוונטית- על פעילות הקורסים, מועדי הפתיחה וכו'

המכונים למנהיגות רוחנית

בישראל המטרה : פתיחת צוהר לעולם הקרוב, הרחבת אופקים בנושאי ההנהגה הקהילתית ומשנה סדורה של יסודות מחשבת היהדות בהתמודדות עם העידן המודרני. […]

השתלמות דיינים / רבנים

מסגרת המקיימת מסלולי לימוד לדיינים בפועל ולרבנים המכהנים בישובים, בשכונות ובקהילות ומעניקה להם כלים מקצועיים להתמודדות במעגלי הקהילה והמשפחה. השתלמות [...]

מסלול חדש למשגיחים / ע. שפים

קורס ייחודי במסגרת בית מדרש ללמודי תעודה למשגיחי כשרות בשיטת "בית אריאל", בשילוב למודי טבחות עוזרי שף. המטרה:להגביר את רמת [...]